Als organisatie spreken wij onze dank uit aan alle sprekers en aanwezigen op de VNMG themadag 2023.
Het was weer vanouds gezellig en leerzaam met enthausiaste mensen die zowel het podium als de zaal bevolkten.


Presentaties VNMG Themadag 2023
Dick Elsman nam ons mee naar de wereld van BIM en data: In het huidige landschap van de verschillende BIM pakketten is één van de grootste struikelpunten het samenwerken met verschillende pakketten. Dick laat onze de verschillen zien tussen Open en Closed BIM en hoe we daar als gebruikers beter mee om kunnen gaan. Door te switchen naar samenwerken op informatie, in plaats van samenwerken op bestanden, kunnen we deze onnodige complexiteit verwijderen.

Namens Bentley Education laat Susie Ye de mogelijkheden zien die Bentley biedt om de jonge talenten van onze infrastructuur te ondersteunen. Bentley biedt niet enkel gratis software en training aan hogescholen, om zodoende het maximum uit toekomstige ingenieurs te verkrijgen.

Ian Rosam laat ons , zoals elk jaar weer, een algemeen overzicht zien van alle OPEN producten maar focust zich op OpenRoads , zoals de laatste release info, en eindigt met de laatste stand van zaken met betrekking tot Deliverables. Op het gebied van OpenRoads gaat hij dieper in op de wensen van gebruikers en het gebruik van IFC en iTwins.

Derk Nouwens en Dereje Fantaye namen het publiek mee in de 3D opties van Optimize.
The People Group ontwikkelt software als Optimize GeoDATA CE waarbij onder andere vrij beschikbare PDOK data bronnen (BAG BGT Kadaster) maar ook eigen bronnen etc. kunnen worden geïmporteerd in een dgn. Daarnaast is een koppeling naar StreetSmart van Cyclomedia genaamd Optimize StreetSmart CE waarbij bv 2D en 3D meten (punt, lijn, vlak) mogelijk is en het meet resultaat direct in de dgn kan worden opgeslagen. Ze lieten zien, hoe deze applicaties kunnen worden gebruikt binnen OpenRoads Designer. Daarnaast ging Derk in op verschillende scan mogelijkheden die weer omgezet kunnen worden naar een puntenwolk en vlakkenmodel.

Gunther Groenestein liet ons zien welke stappen we deden/doen om een 3D model te krijgen van de bestaande ondergrondse kabels en leidingen. Op basis van dat 3D model kunnen we een nieuw tracé gaan ontwerpen van bijvoorbeeld H2-leidingen, HS-kabels en warmtenetten.
De aangeleverde data vanuit de Vlaamse overheid is volgens het IMKL model opgesteld. Dit model wordt niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Nederland gehanteerd. De vraag rijst of dit ook opgenomen is in NLCS.
Er moet wel opgemerkt worden dat alle data afhankelijk is van de aangeleverde kwaliteit. Het blijft aan de ontwerper om te toetsen of deze data op de gegeven punten correct genoeg is of dat er proefsleuven gemaakt moeten worden.

Joost Wijnen vertelde ons alles van de wereld van Synchro 4D in diverse projecten, en ging in detail in op de Haringvlietbrug. In de Q&A kwam vooral naar voren de behoefte waarin Synchro4D blijkt te voorzien.

Merlijn van Beurden ging in op het gebruik van OpenRoads Designer in het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht. In dit project is door Sweco vanaf het VO OpenRoads gebruikt voor het volledige wegontwerp. Niet alleen de wegopbouw werd gemodelleerd, maar ook objecten in de berm zoals geluidsschermen en grondkeringen. Zo kon er al vroeg afstemming plaatsvinden over de locaties hiervan, waarna het model als input werd gebruikt voor de verdere detaillering. De iTwin werd ingezet om de raakvlakken met andere disciplines in beeld te brengen.

Gerard Meijer liet ons diverse projecten zien waar het OpenUp thema tot uiting kwam:
Open up your projecten (Nieuwe Sluis Terneuzen, Cadzand Maritiem, Vechtdalverbinding, Stationsgebied Driebergen – Zeist)
Open up your data (Informatie bij Vechtdalverbinding, Data Bij Fehmarnbelt)
Zij hebben een koppeling gemaakt tussen de projecten en de informatiebehoefte op projecten.
In de presentatie ging hij in vogelvlucht door mooie projecten waarin een gigantische hoeveelheid data verborgen gaat.

Na afloop was er natuurlijk weer de traditionele borrel met de belofte dat we volgend jaar weer een Themadag hebben op 2 oktober 2024.

[ssba-buttons]

Geef een antwoord