Donderdag 15 maart is de Vereniging Nederlandstalige MX Gebruikers op bezoek geweest bij de langste landtunnel van  Nederland. Een geslaagde excursie bij Project IXAS – Gaasperdammertunnel. De Gaasperdammertunnel is 3.027 meter lang, en loopt van km 7.950 tot km 10.977. De Gaasperdammertunnel wordt één van de breedste tunnels van Nederland, met 5 buizen. De twee buitenste buizen hebben elk 3 rijstroken ten westen van de S112 en 2 rijstroken ten oosten ervan. De binnenste buizen hebben elk 2 rijstroken plus nog een  ruimtereservering voor een derde rijstrook. De middelste buis is een enkelstrooks wisselstrook. De tunnel zal in gebruik worden genomen met 9 – 11 rijstroken, met ruimte voor 11 – 13 rijstroken. Het westelijke tunnelportaal ligt ter hoogte van de spoorlijn Amsterdam – Utrecht. Het huidige spoorviaduct zal geïntegreerd worden met de tunnel. Alle buizen beginnen hier op hetzelfde moment. De parallelbuis richting westen is het kortste, de buis van de hoofdrijbaan richting oosten is het langste en loopt bijna tot aan de rivier de Gaasp. De tunnel ligt halfverdiept en is een bovenwettelijke inpassingsmaatregel om de impact van de verbreding van de A9  op het leefklimaat te reduceren tot nul. In de tunnel komt een afrit naar de S112 (Gooiseweg). De afritten komen tussen de parallel- en hoofdbuis in en worden dus feitelijk een afrit aan de linkerzijde van de parallelbaan. Het dienstgebouw van de tunnel komt bovenop de tunnel, direct ten oosten van de S112/Gooiseweg . Het is het grootste en duurste wegenproject ooit uitgevoerd in Nederland. Hiervoor wordt ruim 60 kilometer snelweg drastisch verbreed en worden 100 kunstwerken aangepast op nieuw gebouwd. Oplevering staat gepland voor eind 2020.

Deze excursie is onder leiding van Ron Tonkes een zeer geslaagde ochtend geworden.

Na de lunch, aangeboden door Ballast Nedam hebben we aansluitend de ledenvergadering gehouden waar de volgende punten aan de orde zijn geweest:

 1. Opening            
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Verslag 103e bijeenkomst en actielijst
 5. SIG Open Roads (Tobias Rooijers)
 6. SIG MX Classic (Henny Kooijman)
 7. Kascontrole commissie
 8. TMC/VNMG Summerschool
 9. Bentley News
 10. Kascontrole commissie
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

[ssba-buttons]

Geef een antwoord