De vereniging heeft als doel het uitwisselen van kennis en ervaring met de ontwerp software pakketten van Bentley, voornamelijk gericht op MXROAD en OpenRoads Designer. Naast het delen van de kennis en ervaring van deze software pakketten wil het VNMG gezamenlijk opzoek naar  gewenste vernieuwingen, verbeteringen en uitbreiding van deze software. Dit in heel goede samenwerking met de leverancier Bentley Systems die het bestaan van de vereniging erkend en als zodanig ook als volwaardig gesprekspartner aanvaard.

Special Interest Group

De vereniging heeft op dit moment twee Special Interest Groups (SIG) deze vertegenwoordigen beide een specifiek software pakket van Bentley.

SIG OpenRoads Designer

De Special Interest Group (SIG) OpenRoads zal zich gaan bezighouden met het nieuwe software pakket Openroads Designer van Bentley en de verschillende ontwikkelingen daarbij horend.

 Doelen: Kennis laten maken met OpenRoads. Mensen informeren over nieuwe software: OpenRoads Designer + OpenRoads Conceptstation + Open

 

Ervaring op doen OpenRoads Technologie: In de bijeenkomsten (“pizza-avond”) buiten VNMG vergaderingen om testen met OpenRoads (Early Access Program) en met behulp via online (Slack mogelijk later forum op website). Dus verzamelen van Bugs en Work Arounds en andere kennis die wordt opgedaan met eerste testen.

 

CountryKit: Kijken naar de nut en noodzaak voor een countrykit – werkomgeving afgestemd op de Nederlandse Afspraken (NLCS + ervaring uit MX Road).

 

Template – Civil Cell bibliotheek

Afspraken maken over opbouw van Templates (NLCS + ervaring MX Road) en het gezamenlijk opbouwen van VNMG Template bibliotheek voor Open Roads. Deze moet bestaan uit standaard profielen ASVV – Handboek Wegontwerp – ROA/NOA en bijbehorende oplossigen.

Civil Cells opbouwen voor standaard oplossingen binnen de Nederlandse omgeving.

 

Bentley: Bentley actief benaderen voor ondersteuning en updates over OpenRoads en benaderen als actieve sparringpartner.

 

Bijeenkomsten en Vergaderingen: Een aantal “pizza-avonden”, avond bij een lid van 16.00 – 20.00 uur, waar fanatieke leden samen kijken naar de nieuwe producten van Bentley en zoeken naar de plus- en minpunten en mogelijk kansen en problemen.

Binnen de VNMG ledenvergadering vind een terugkoppeling plaats van deze avonden.

 

SIG MXROAD

De acties van de SIG MX classic zal zich gaan bezighouden met het uitfaseren van, en het voor de (nabije) toekomst goed laten functioneren van MX.

 

Vergaderingen: De groep moet minstens vier keer per jaar bijeen komen. Dit is het beste vóór de kwartaalse ledenvergaderingen.

 

Up-to-date houden van MX:

Het plan is om dit door middel van diverse zaken te doen:

* het onderhouden van de DCK, the Dutch Country Kit, bestaande uit:

 • stringlabelling
  • uitgangspunt hier is het reeds bestaande overzicht van stringlabellingen. Binnen de groep wordt er een verantwoordelijke voor deze stringlabellingen gekozen.
 • style-sets
  • uitgangspunt is hier de set van V8iSS4; Binnen de groep wordt er een verantwoordelijke voor deze stylesets gekozen.
 • macros en andere standaard programma’s
  • uitgangspunt is hier de set van v8i-SS4; Binnen de groep wordt er een verantwoordelijke voor deze macro’s gekozen. Dit wordt gedaan door middel van het monitoren van de uitstaande Service Tickets en het maken van een Applicatie die bijkomende functionaliteiten mogelijk maakt en tekortkomingen verwerkt.
  • * het maken en onderhouden van een VNMG Applicatie.
  • Sommige Service Tickets kunnen (wellicht met een omweg) worden opgelost, andere niet. Afhankelijk van de aard van de ontwikkeling kan er een onderdeel worden toegevoegd
  • Het gedeelte van nuttige functionaliteiten uit Grondwerk verwerken in de Applicatie.
  • Omdat wij als VNMG deze extra functionaliteiten bieden aan de leden zal de software met een licentiecode werken. Voor leden vrij verkrijgbaar.* Het leveren van On-site ondersteuning
  • De beste persoon wordt bij de probleemstelling gezocht.

 

Onze leden