Het VNMG lidmaatschap

De VNMG kent een tweetal lidmaatschapsvormen en contributies. Onderstaande lidmaatschapsvormen en jaarcontributies gelden per 1 januari 2018

Lidmaatschap staat op naam van het bedrijf. Meerdere collega’s kunnen deelnemen aan verschillende ledenvergaderingen en pizzasessies.
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Het VNMG-lidmaatschapjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegtermijn 3 maanden (voor oktober dus!)

U kunt lid worden op volgende manieren:

  • Vul het online inschrijfformulier in
  • Neem contact op met het VNMG secretariaat. -> assign_avs@ziggo.nl

 

De vereniging kent uiteraard Statuten en een Huishoudelijk regelement

Wilt u voordat u lid wordt inzage in de statuten of het huishuidelijk reglement van de VNMG dan kunt u deze uiteraard opvragen bij ons secretariaat (zie contact pagina).

 

“Wat zeggen anderen?”

De VNMG zoals wij die nu kennen bestaat inmiddels al meer dan 25 jaar; een instituut op zich.

Vanuit de oprichtingsvergadering, op 1 juni 1994, tot nu is het een groep enthousiaste mensen die het beste uit de software willen halen. De investering is tenslotte niet niks. 

Ik lees in deze zin een aantal steekwoorden: samenwerken, mensen en geld. Dit roept bij mij een aantal gedachten op:  

 

  • de collectieve gedachte

In de groep van gebruikers worden problemen in de software, ontwerp issues en technische zaken besproken zonder verschil te maken in bedrijf, herkomst of landsgrenzen.

Vaak is het zo dat mensen zeggen: de koplopers betalen de tol. Maar wanneer er wordt samengewerkt, leert iedereen er van. Het collectieve komt ook tot uiting in de bijeenkomsten die we tot nu toe hebben gehad, van pizza-sessies tot summits…van enkele uren software tot complete feesten… het kan allemaal…..

  •  de studie gedachte

Tijdens deze sessies zijn er altijd zaken waar je wat van opsteekt. Of je nu ervaren bent of een beginnend gebruiker. Iedereen komt wel met iets nieuws.. Wit en zwart bestaan niet… maar wel 99 kleuren grijs. En het is niet zo dat, als je later begint te leren, je eerder alles weet. Als het goed is is men toch nooit uitgeleerd….

  •  de commerciële gedachte

Door het samenwerken van de mensen uit de bedrijven is men gekomen tot een uniforme werkwijze binnen Nederland, de zogenaamde country kit. Hierdoor werken gebruikers op dezelfde manier in Groningen en in Limburg, in Rotterdam en in Deventer (* dit geldt ook voor andere provincies en steden… ).

Mensen kunnen makkelijk worden ingezet en uitgewisseld tussen projecten en samenwerkingsverbanden.

 Dit is slechts een kleine greep van gedachten die voorbij kwamen. Een gedachte blijft altijd overeind: Samenwerken en ervaringen delen doet men als sinds mensenheugenis. Hoe meer men samenwerkt, des te beter het resultaat.