Vereniging

De vereniging heeft als doel het uitwisselen van kennis en ervaring met het softwarepakket Bentley MXROAD en het gezamenlijk opstellen van gewenste vernieuwingen, verbeteringen en uitbreiding van Bentley MXROAD. Dit in heel goede samenwerking met de leverancier Bentley Systems die het bestaan van de vereniging erkend en als zodanig ook als volwaardig gesprekspartner aanvaard.
De vereniging kent zogenaamde productcommissies. Onderstaand volgt een overzicht.
Productcommissies

MXROAD

Snel en nauwkeurig alle soorten wegen ontwerpen in 3D.

Bentley MXROAD is een geavanceerde tool voor stringmodelling waarmee u snel en nauwkeurig alle soorten wegen kunt ontwerpen. Met MXROAD kunt u snel verschillende ontwerpalternatieven maken om het ideale wegsysteem te bepalen. Nadat het uiteindelijke ontwerp is geselecteerd, worden veel ontwerpdetails automatisch in MXROAD aangemaakt, het geen leidt tot een kortere doorlooptijd en kostenbesparing.

Bentley MXROAD Suite bundelt de krachten van MXROAD, een geavanceerde tool voor stringmodellingconcepten voor het ontwerpen van alle soorten wegen, PowerSurvey, een complete, zelfstandige oplossing voor landmeten, MXRENEW, een aanvullende oplossing waarmee nieuwe ontwerpen worden afgestemd op de renovatie of vernieuwing van bestaande wegen, en MXURBAN, de parametrische ontwerpsoftware voor wegen in steden en stedelijke omgevingen.

OpenRoads

OpenRoads is de nieuwe object georiënteerde ontwerptechnologie van Bentley voor de Grond, Weg-en Waterbouwkunde.

Ondersteun BIM werkprocessen met 3D modellering, visualisaties, model interoperabiliteit, bouw gedreven engineering en informatie over mobiliteit. Verbeter de informatie leveringen binnen uw project, samen met teamleden. OpenRoads wordt gebruikt voor wegen en snelwegen, spoorwegen en openbare werken, alsmede commerciële, industriële en grondexploitatie. OpenRoads biedt een hoog niveau van de verfijning van uw ontwerp door middel van parametrisch en rule-based ontwerpen, afhankelijkheden en beperkingen die het gedrag van het model verbeteren. Zo kunnen ontwerpers beter anticiperen om noodzakelijke veranderingen in het ontwerp.

Het VNMG speelt in op deze nieuwe ontwikkelingen door onder meer het geven van workshops voor haar leden om zo enerzijds de kennis rondom het product te vergroten en anderzijds een Nederlandstalige best practices handleiding te maken.

MXGrondwerk

Voor het verwerken van meetgegevens en genereren uitzetgegevens.

Mx grondwerk is een applicatie die o.a. geschikt is voor het verwekren van meetgegevens en genereren van uitzetgegevens. Op basis van ingownnen data kunnen volumeberekening gemaakt worden. Ook kan het b.v. diverse tekeningen en rapporten genereren die inzichtelijk maken hoe de uitkomst van een volume berekening onderbouwen. Dit soort uitdraaien worden door accountants geaccepteerd ter controle van de diverse hoeveelheden en de daarmee samenhangende uitvoeringskosten. Bovenidne is het prgramma geschikt data aan te leveren voor GPS Machine aansturing.

Dutch Country Kit (DCK)

De DCK is de lokalisatie van MX door en voor de gebruikers

De Dutch Country Kit (DCK) is door jarenlange inspanning ontstaan, zodat de gebruikers tot een standaardisatie binnen het gebruik van het MX-software voor de Nederlandse markt zijn komen. Deze afspraken worden bij elke uitlevering van een nieuwe MX-versie naar de laatste standaard opgewaardeerd en door de leverancier Bentley opgenomen in de installatiepakketen van de nieuwe versie MX.Links

Onderstaand vindt u enkele MX gerelateerde links

MOSS User Manual

MX 2004 Command Language Reference

MOSS Movie

NLCS Toolbox

Globox software


Vereniging van Nederlandstalige MX Gebruikers | VNMG © 2011